Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

30 stycznia, 2013