Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

17 lipca, 2013