Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

18 lipca, 2013