Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

24 lipca, 2013