Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

29 lipca, 2013