Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

30 lipca, 2013