Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

2 lutego, 2013