Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

1 sierpnia, 2013