Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

9 sierpnia, 2013