Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

12 sierpnia, 2013