Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

5 lutego, 2013