Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

22 sierpnia, 2013