Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

29 sierpnia, 2013