Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

4 września, 2013