Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

23 września, 2013