Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

1 października, 2013