Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

7 lutego, 2013