Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

4 października, 2013