Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

15 października, 2013