Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

5 września, 2012