Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

6 września, 2012