Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

22 grudnia, 2016