Informacja o transakcjach umorzeniu 118 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

19 września, 2013