Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

12 września, 2013