Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

2 stycznia, 2012