Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

12 lutego, 2012