Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę bliską dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

16 września, 2011