Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

15 kwietnia, 2013