Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

12 października, 2012