Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

20 września, 2013