Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki

28 grudnia, 2011