Informacja o umorzeniu 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

28 grudnia, 2011