Informacja o umorzeniu 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

18 stycznia, 2012