Informacja o umorzeniu 3000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

17 lutego, 2012