Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii D i ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D oraz dokonaniu wstępnego przydziału akcji serii D i obligacji zwykłych na okaziciela serii A

31 marca, 2011