Informacja o wykupie i umorzeniu 10 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO S.A.

24 sierpnia, 2011