Informacja o wykupie i umorzeniu 990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

16 grudnia, 2011