Informacja o wykupie w celu umorzenia 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

19 grudnia, 2011