Informacja o wykupie w celu umorzenia 3000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

15 lutego, 2012