Informacja o wykupie w celu umorzenia 34 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

5 września, 2013