Informacja o zakupie przez spółkę zależną FERRO International Sp. z o.o. 7000 obligacji serii A wyemitowanych przez FERRO SA

29 kwietnia, 2011