Informacja o zawarciu aneksów do umowy pożyczki ze spółką zależną Ferro International Sp. z o.o.

1 lipca, 2011