Informacja o zawarciu (i) umowy inwestycyjnej, (ii) umowy wspólników oraz (ii) umów nabycia akcji Spółki.

4 lutego, 2016