Informacja o zawarciu umów kredytowych i spełnieniu się niektórych z warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s.

29 marca, 2011