Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej.

18 października, 2016