Informacja o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce

5 marca, 2019