Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

18 lutego, 2020