Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

16 sierpnia, 2018