Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

6 października, 2021