Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

23 listopada, 2017